Srdečne Vás pozývame na výstavu, ktorú pripravilo Východoslovenské múzeum v Košiciach v spolupráci s Klubom vojenskej histórie Gisella Stellung so zámerom pripomenúť si 65. výročie ukončenia najväčšej kataklizmy v dejinách ľudstva, ktorá vošla do dejín ako druhá svetová vojna.

Koniec druhej svetovej vojny v našom regióne je spätý s ťažkými bojmi v Slánských vrchoch, vďaka ktorým mohli byť dňa 19. januára 1945 oslobodené Košice.
Výstavu sme zamerali na prezentáciu dobovej výzbroje, výstroja a predmetov dennej potreby vojakov Červenej armády a nemeckého Wehrmachtu. Väčšina z vystavených exponátov pritom pochádza priamo z miest bojov v Slánských vrchoch, čím bola dosiahnutá vysoká miera autenticity. Toto gros výstavy bolo doplnené materiálom informatívneho charakteru, ktorý celú výstavu zasadil do širšieho rámca postupu Červenej armády na prelome rokov 1944-1945. Z vystavených exponátov by sme chceli zvlášť upozorniť na niektoré unikáty, napríklad sovietsky 120 mm mínomet vzor 1938, nemeckú útočnú pušku Stg 44 a jej vývojového predchodcu MP 43, sovietsky zákopový periskop, či už spomínané predmety dennej potreby vojakov oboch armád, skrátka návštevník sa má určite na čo tešiť.

Jeden komentár ku “Dargov 1944-45 Svedectvo o bojoch v Slanských vrchoch”

  1. marcel

    Nech žije udatná sovietská armáda hurá huráá huráá.
    ďakujeme Vám bratia!!!

Komentovať