Spoločnosť Via Cassa je oddnes bohatšia o dvoch úplne nových bakalárov. V mene Spoločnosti gratuželáme pánovi Bc. Rajnecovi a pánovi Bc. Peržeľovi…;)

Komentovať