O božohrobcoch a Božích hroboch

V poveľkonočnom čase Vám prinášame veľmi zaujímavý tematický príspevok – tentokrát z pera mladého historika Maroša Tomasa o reholi strážcov Svätého Hrobu. V našom fotocykle košických reálií, nadväzujúc na vianočné betlehémy, Vám tu zároveň v obrazovej prílohe ponúkame ako doplnenie pohľady na Božie hroby košických kostolov.

Svätec a jeho funkcie v spoločnosti

V letnom čase prinášame Vám opäť jednu z pozoruhodných štúdii PhDr. Igora Grausa, vďaka jej vydaniu v špecializovanom zborníku o svätcoch a ich funkcii v spoločnosti. S venovaním k Vášmu prázdninovému čítaniu o stredoveku –  o rytieroch, svätcoch, o symbolike a iných súvislostiach.

Vianoce očami Turka Evliju Čelebiho

Evlija Čelebi, turecký cestovateľ, v mene miestodržiteľa Ahmed-Pašu, navštíviac v roku 1661 mesto Košice, vedený múdrosťou Proroka, podal vo svojej jedinečnej knihe ciest opis všetkých prečudesných vecí tak, ako mu bolo dopriate ich zaznamenať. Medzi nimi napísal aj o našich (košických) Vianociach, a to nasledovne:

Kostolík vo Svinici

Neďaleko Košíc sa nachádza malá obec zvaná Svinica. Na okraji obce, na kopci nad miestnym potokom, sa vypína nádherný ranogotický kostol. Keďže starosta obce bol taký láskavý a umožnil nám stráviť víkend priamo v areáli kostolíka, rozhodli sme sa pozbierať dostupné informácie o ňom a napísať tento článok.