Krátky pohľad na odev vojaka tridsaťročnej vojny

Náhody sú všade okolo nás a nie inak je to aj vo svete internetu či oživovania histórie. Nasledujúci článok bol totiž pôvodne spísaný pre potreby členov Košickej mestskej hotovosti, regimentu z čias tridsaťročnej vojny, ktorý vznikol pred niekoľkými rokmi ako projekt Spoločnosti Via Cassa. Okrem toho bolo jeho zámerom šíriť akúsi osvetu medzi ľudí a … Read more

Császárovo povstanie v rokoch 1631/32 na východnom Slovensku

Všetko sa to vlastne začalo už v jeden pekný májový deň, rovnako ako naša akcia, akurát že roku Pána 1618 v Prahe, keď z okna hradu akosi nenáhodne, nie vlastným pričinením „leteli“ zrazu dolu dvaja cisárski miestodržitelia, na protest proti politike viedeňského dvora Habsburgovcov v Európe. Táto známa pražská defenestrácia stála na počiatku jedného z … Read more