Obrana miest a cechy

Významnú úlohu hrali cechy v obrane opevnených miest a zvlášť vo vojnových časoch. Právo na opevnenie sa hradbami a priekopami dostali Košice od panovníka v roku 1290. 50 Fortifikácie na jednej strane zabezpečovali pokojný rozvoj živností a cechov v mestách, na druhej strane však uvaľovali na nich ťažké bremená a povinnosť v prípade potreby, za … Read more

Krátky pohľad na odev vojaka tridsaťročnej vojny

Náhody sú všade okolo nás a nie inak je to aj vo svete internetu či oživovania histórie. Nasledujúci článok bol totiž pôvodne spísaný pre potreby členov Košickej mestskej hotovosti, regimentu z čias tridsaťročnej vojny, ktorý vznikol pred niekoľkými rokmi ako projekt Spoločnosti Via Cassa. Okrem toho bolo jeho zámerom šíriť akúsi osvetu medzi ľudí a … Read more

Császárovo povstanie v rokoch 1631/32 na východnom Slovensku

Všetko sa to vlastne začalo už v jeden pekný májový deň, rovnako ako naša akcia, akurát že roku Pána 1618 v Prahe, keď z okna hradu akosi nenáhodne, nie vlastným pričinením „leteli“ zrazu dolu dvaja cisárski miestodržitelia, na protest proti politike viedeňského dvora Habsburgovcov v Európe. Táto známa pražská defenestrácia stála na počiatku jedného z … Read more