Medený riad na úžitok aj reprezentáciu

Meditepci, alebo ako ich zvykli tiež nazývať medikováči, zhotovovali výrobky z medeného plechu a to nielen úžitkové, ale aj ozdobné. Jeho kovaním za studena vyrábali hrnce všetkých veľkostí, nádoby rôznych tvarov, panvice, kotly a kotlíky, fľaše, kanvy, džbány a naberačky, bez ktorých by sa nezaobišla žiadna domácnosť.

Ján Bocatius v súkolesiach doby

Prinášame vám rozsiahly, dosiaľ nikde nepublikovaný článok Mgr. Štefana Eliáša o živote a diele Jána Bocatia, jednej z výnimočných osobností histórie Košíc. Obrazová príloha článku je doplnená nielen o dobové rytiny a maľby, ale i fotogalériu zo sprievodných akcií sympózia o Jánovi Bocatiovi, ktoré sa uskutočnilo koncom septembra v Košiciach, kde sa ako účinkujúci predstavili … Read more

Kostolík vo Svinici

Neďaleko Košíc sa nachádza malá obec zvaná Svinica. Na okraji obce, na kopci nad miestnym potokom, sa vypína nádherný ranogotický kostol. Keďže starosta obce bol taký láskavý a umožnil nám stráviť víkend priamo v areáli kostolíka, rozhodli sme sa pozbierať dostupné informácie o ňom a napísať tento článok.

Nožiarsky majster sa musel rok po prijatí do cechu oženiť

Nožiarstvo bolo veľmi dôležité remeslo, s ktorým sa stretávame už od 15. storočia – hoci ešte nie ako so samostatným cechom. Nože, túto neoddeliteľnú súčasť každodenného života, spočiatku vyrábali aj kováči a zámočníci. Ale až o storočie neskôr (16. stor.) sa nožiarstvo vyčlenilo ako samostatné špecializované remeslo.

Puškári a puškárstvo v Košiciach

Puškárske remeslo malo na Slovensku len niekoľko predstaviteľov. Majstri tohto remesla boli spočiatku organizovaní v spoločných cechoch s inými príbuznými kovospracujúcimi remeslami, ako napr. s kováčmi alebo zámočníkmi, ale aj s hodinármi, ktorí sa neskôr osamostatnili. V priebehu 16. storočia sa aj medzi nimi vytvorili jednotlivé špecializované remeslá či odvetvia – puškári, pažbári, zbrojári, výrobcovia … Read more

Ako cisárski Švédov vo Frýdlante pobíjali…

Je dobojované. A kým Albrecht z Valdštejna oslavuje svoj triumf a zvyšky švédskych vojsk ustupujú späť ku svojim stálym posádkam rozmiestneným po Čechách a Morave, exotický účastník bitky bojujúci ako kaprál druhej sekcie pikanierov Mortaigne regimentu sa zamýšľa nad práve skončeným víkendom. Nad práve skončeným, ale predovšetkým príjemne stráveným – na peknom a zaujímavom mieste, v … Read more