Návšteva cisára Františka Lotrinského v Kremnici v roku 1751

Pred rokom sme sa stali súčasťou veľkých cechových slávnosti a vítania Františka Lotrinského v Kremnici. Pri tejto spomienke výročnej, na pripomenutie dejov nedávno-dávnych, podarilo sa nám získať pre Vás od známeho mladého kremnického historika Daniela Kianičku jeden jeho zaujímavý článok o tom, ako sa to všetko v tej magickej Kremnici naozaj pred tými 250-imi rokmi … Read more

Svätec a jeho funkcie v spoločnosti

V letnom čase prinášame Vám opäť jednu z pozoruhodných štúdii PhDr. Igora Grausa, vďaka jej vydaniu v špecializovanom zborníku o svätcoch a ich funkcii v spoločnosti. S venovaním k Vášmu prázdninovému čítaniu o stredoveku –  o rytieroch, svätcoch, o symbolike a iných súvislostiach.

Kružkové košele v stredoveku

Po dlhom čase Vám prinášame rovno dva nové články ! Tentokrát je ich témou krúžková zbroj, prevažne z nálezov z nášho územia. Pre našu stránku nám aktuálne články poskytol archeológ Mgr. Peter Šimčík, doktorand na Filozofickej fakulte UK Bratislava, ktorý sa touto tematikou dlhodobejšie zaoberá.

Rád Draka a jeho insígnie

Časopis pre vojenskú históriu, múzejnictvo a archívnictvo Vojenská história priniesol na svojich stránkach v roku 2006 štúdiu PhDr. Igora Grausa o Dračom ráde a jeho insígniach. Pretože sa jedná o veľmi kvalitnú a nie bežne dostupnú prácu, ktorá môže rozšíriť pole našich vedomostí, túto štúdiu si dovoľujeme zverejniť, samozrejme so súhlasom autora, aj na našich … Read more

Krátky pohľad na dlhý meč spodobený na Oltári sv. Kataríny v Kostole sv. Kríža v Kežmarku

Počiatky osídľovania Kežmarku sú späté s existenciou troch osád v okolí sakrálnych objektov. Popri starej slovanskej osade v blízkosti dnešného Chrámu sv. Kríža existovala osada strážneho obyvateľstva na Michalskom vŕšku s Kostolom sv. Michala Archanjela (lokalita nad dnešnou železničnou stanicou)….

Vianoce očami Turka Evliju Čelebiho

Evlija Čelebi, turecký cestovateľ, v mene miestodržiteľa Ahmed-Pašu, navštíviac v roku 1661 mesto Košice, vedený múdrosťou Proroka, podal vo svojej jedinečnej knihe ciest opis všetkých prečudesných vecí tak, ako mu bolo dopriate ich zaznamenať. Medzi nimi napísal aj o našich (košických) Vianociach, a to nasledovne: