Príbehy košických kalvárskych svätých schodov a ich relikvíí

Obdobie baroka patrí k našim obľúbeným témam. V blízkom Veľkonočnom období Vám tak v pozoruhodných košických súvislostiach a zabudnutých historických objavoch prinášame zaujímavé obzretie sa v čase na fenomén tzv. kalvárskych svätých schodov s relikviami svätcov. Vďaka našim dlhoročným osvedčeným spoluprácam s pamiatkármi aj tentokrát čerpáme z ponuknutých databáz ich bohatého poznania pre Vás. A tak prijmite prosím virtuálne pozvanie na košickú Kalváriu….

Kružkové košele v stredoveku

Po dlhom čase Vám prinášame rovno dva nové články ! Tentokrát je ich témou krúžková zbroj, prevažne z nálezov z nášho územia. Pre našu stránku nám aktuálne články poskytol archeológ Mgr. Peter Šimčík, doktorand na Filozofickej fakulte UK Bratislava, ktorý sa touto tematikou dlhodobejšie zaoberá.

Rád Draka a jeho insígnie

Časopis pre vojenskú históriu, múzejnictvo a archívnictvo Vojenská história priniesol na svojich stránkach v roku 2006 štúdiu PhDr. Igora Grausa o Dračom ráde a jeho insígniach. Pretože sa jedná o veľmi kvalitnú a nie bežne dostupnú prácu, ktorá môže rozšíriť pole našich vedomostí, túto štúdiu si dovoľujeme zverejniť, samozrejme so súhlasom autora, aj na našich … Read more

Krátky pohľad na dlhý meč spodobený na Oltári sv. Kataríny v Kostole sv. Kríža v Kežmarku

Počiatky osídľovania Kežmarku sú späté s existenciou troch osád v okolí sakrálnych objektov. Popri starej slovanskej osade v blízkosti dnešného Chrámu sv. Kríža existovala osada strážneho obyvateľstva na Michalskom vŕšku s Kostolom sv. Michala Archanjela (lokalita nad dnešnou železničnou stanicou)….