Návšteva cisára Františka Lotrinského v Kremnici v roku 1751

Pred rokom sme sa stali súčasťou veľkých cechových slávnosti a vítania Františka Lotrinského v Kremnici. Pri tejto spomienke výročnej, na pripomenutie dejov nedávno-dávnych, podarilo sa nám získať pre Vás od známeho mladého kremnického historika Daniela Kianičku jeden jeho zaujímavý článok o tom, ako sa to všetko v tej magickej Kremnici naozaj pred tými 250-imi rokmi … Read more

Ako cisárski Švédov vo Frýdlante pobíjali…

Je dobojované. A kým Albrecht z Valdštejna oslavuje svoj triumf a zvyšky švédskych vojsk ustupujú späť ku svojim stálym posádkam rozmiestneným po Čechách a Morave, exotický účastník bitky bojujúci ako kaprál druhej sekcie pikanierov Mortaigne regimentu sa zamýšľa nad práve skončeným víkendom. Nad práve skončeným, ale predovšetkým príjemne stráveným – na peknom a zaujímavom mieste, v … Read more

Császárovo povstanie v rokoch 1631/32 na východnom Slovensku

Všetko sa to vlastne začalo už v jeden pekný májový deň, rovnako ako naša akcia, akurát že roku Pána 1618 v Prahe, keď z okna hradu akosi nenáhodne, nie vlastným pričinením „leteli“ zrazu dolu dvaja cisárski miestodržitelia, na protest proti politike viedeňského dvora Habsburgovcov v Európe. Táto známa pražská defenestrácia stála na počiatku jedného z … Read more