Medený riad na úžitok aj reprezentáciu

Meditepci, alebo ako ich zvykli tiež nazývať medikováči, zhotovovali výrobky z medeného plechu a to nielen úžitkové, ale aj ozdobné. Jeho kovaním za studena vyrábali hrnce všetkých veľkostí, nádoby rôznych tvarov, panvice, kotly a kotlíky, fľaše, kanvy, džbány a naberačky, bez ktorých by sa nezaobišla žiadna domácnosť.

Nožiarsky majster sa musel rok po prijatí do cechu oženiť

Nožiarstvo bolo veľmi dôležité remeslo, s ktorým sa stretávame už od 15. storočia – hoci ešte nie ako so samostatným cechom. Nože, túto neoddeliteľnú súčasť každodenného života, spočiatku vyrábali aj kováči a zámočníci. Ale až o storočie neskôr (16. stor.) sa nožiarstvo vyčlenilo ako samostatné špecializované remeslo.

Puškári a puškárstvo v Košiciach

Puškárske remeslo malo na Slovensku len niekoľko predstaviteľov. Majstri tohto remesla boli spočiatku organizovaní v spoločných cechoch s inými príbuznými kovospracujúcimi remeslami, ako napr. s kováčmi alebo zámočníkmi, ale aj s hodinármi, ktorí sa neskôr osamostatnili. V priebehu 16. storočia sa aj medzi nimi vytvorili jednotlivé špecializované remeslá či odvetvia – puškári, pažbári, zbrojári, výrobcovia … Read more

Obrana miest a cechy

Významnú úlohu hrali cechy v obrane opevnených miest a zvlášť vo vojnových časoch. Právo na opevnenie sa hradbami a priekopami dostali Košice od panovníka v roku 1290. 50 Fortifikácie na jednej strane zabezpečovali pokojný rozvoj živností a cechov v mestách, na druhej strane však uvaľovali na nich ťažké bremená a povinnosť v prípade potreby, za … Read more