Lazarus, barón Schwendi

Na záver leta podarilo sa nám nadviazať zaujímavý kontakt s tvorivým autorom prác k vojenským dejinám aj z nášich regiónov a období. Pán Harald Skala (nar.1935 Žacléř, okr.Trutnov, od r.1969 žije v Nemecku) sa zaujíma o dejiny už od ranného detstva. Po odchode do dôchodku v r.1991 sa zameral na históriu cisársko-kráľovskej jazdy. Priatelia z … Read more

Ján Bocatius v súkolesiach doby

Prinášame vám rozsiahly, dosiaľ nikde nepublikovaný článok Mgr. Štefana Eliáša o živote a diele Jána Bocatia, jednej z výnimočných osobností histórie Košíc. Obrazová príloha článku je doplnená nielen o dobové rytiny a maľby, ale i fotogalériu zo sprievodných akcií sympózia o Jánovi Bocatiovi, ktoré sa uskutočnilo koncom septembra v Košiciach, kde sa ako účinkujúci predstavili … Read more