Stredoveké DIVadlo Workshop

V tajnej miestnosti, kde jedinými svedkami sú prázdne oči bábok. Medzi stenami, ktoré neprezradia ani kúsok tajomstva. Za zastretými oknami, zatiahnutou oponou a zamknutou bránou, ožil stredovek. Temný, krutý a zlý. Zoťaté hlavy, krvavé experimenty, mučenie, zabitý drak! Žalostný krik a plač!

Umenie šermu od stredoveku po novovek.

Jedným z cieľov spoločnosti Via Cassa je rozširovanie obzorov jej členov v rôznych oblastiach. Tentokrát sme sa rozhodli priblížiť všetkým záujemcom z našich radov, aj z radov zvedavcov mimo skupiny, ako vyzerali rôzne spôsoby boja v niekoľkých obdobiach v  Európe. Zamerali sme sa na boj dýkou v 15. storočí a boj rapírom podľa majstra Capo … Read more

Shakespeare v Košiciach

V dňoch 12., a 17.- 19. decembra hostili Košice tajomného muža v pančuškách. Bol to človek, ktorý prišiel z Anglicka, zo 16. storočia, ukazoval už známe veci novým spôsobom, nastavoval svetu nové zrkadlá a zasiahol dejiny divadla tak nepopierateľne, že jeho meno počul snáď už každý. SHAKESPEARE V KOŠICIACH. Pod takýmto názvom sa konala predvianočná séria podujatí spoločnosti Via Cassa.

Umenie meča

Ďalší zo série workshopov v Kulturparku možno konečne regulérne a hádam dodatočne aj oficiálne nazvať skutočne nie inak ako šerminárom, o čom vypovedá už samotný názov podujatia, ktoré sme pripravili nielen pre členov Spoločnosti. A dovolím si tvrdiť, že nebolo nespokojného účastníka.