Košice 1473

Na vedomie všetkým ctihodným mešťanom, z vôle a príkazu richtára a rady mesta Košice, prvého a hlavného medzi slobodnými kráľovskými mestami horného Uhorska dávame na pamäť obsah tejto listiny oznamujúc všetkým, ktorých sa týka nariadenie kráľovské.

Mukačevo-Čynadijovo, Ukrajina

Náš prvý šermiarsky výjazd na Ukrajinu dopadol podľa jeho účastníkov veľmi dobre a všetci pevne dúfajú, že bol len prvý v dlhom (ba až nekonečnom) rade. Boli sme v dedinke (no, dedinke… 6500 obyvateľov) Čynadijovo neďaleko Mukačeva, pri starom zámku z 15. storočia, kde sa konal prvý ročník Festivalu stredovekej kultúry Strieboný tátoš.