Aj tento rok Košická mestská hotovosť mašírovala na čele oboch mestských sprievodov jedného z najväčších folklórnych festivalov na Slovensku. Okrem našej zástavy ste mali možnosť vidieť, ale rozhodne i začuť, čosi málo z nášho vojenského umenia…

Dá sa hádam povedať, že sa pomaly stávame stabilnou súčasťou tohto festivalu, jedného z najväčších na Slovensku. Tento fakt bol zjavný práve počas samotných sprievodov, kde okrem nás účinkovali aj folkloristi z celej Európy. Málokto, ak vôbec niekto, vie, že sme počas Folkfestu zvládli aj pár ďalších akcií, no až počas nočného sprievodu sme dostali príležitosť prezentovať Bertičku a krásu našich dievčin počas fakľového sprievodu, neodlučne spätého s históriou nášho mesta.

Milan Madlenák

Komentovať