Tridsiatkovú časť sezóny 2010 sme už, dá sa povedať, že tradične, ukončili účasťou na rekonštrukcii jednej z historicky najvýznamnejších bitiek. Už z nadpisu je jasne vidieť, o akú bitku šlo. A ako už máme rokmi praxe vyskúšané, opätovne sme spojili sily s našimi kamarátmi spoza rieky Moravy. V porovnaní s predošlými ročníkmi sa zmenilo len naše postavenie na strane českých stavov, tentoraz sme zaujali postavenie v strede zostavy, ktorá sa opäť pokúsila odolať útoku cisárskej armády. A na obrovské prekvapenie, z nejakých nám absolútne neznámych príčin, sme zase raz nedokázali vybojovať víťazstvo. Jeden by skoro povedal, že už to je otrava, skončiť zase pod drnom a zaliaty krvou zospodu ovoniavať fialky. Avšak zdanie klame, nás baviť umiera, no a pretože si vážime aj českých divákov, podľa našej zásady, že „mŕtvoly oživujú bojisko“ sme sa tento rok obzvlášť prekonávali. Avšak nielen bojmi je človek živý, a tak sa tento ročník bielohorskej bitky niesol aj v znamení experimentu, ktorého cieľom bolo pokúsiť sa zostaviť čo najväčší tridsiatkový regiment z iniciatívy Mortaigne regimentu. Skromne uvediem, že prvý podobný experiment sa konal začiatkom mája tohto roku v Košiciach počas podujatia Košice 1644, keď v regimente pochodovalo 91 vojakov. Avšak bratia Česi nám to pekne „natreli“ a vďaka širokej členskej základni sa im podarilo do regimentu dostať 162 vojakov! My im k tomuto počinu samozrejme gratulujeme a veríme, že jedného dňa sa nám toto číslo podarí prekonať (keďže na to potrebujeme veľa peňazí, každý čitateľ tohto článku je povinný prispieť sumou 10 eur na účet Spoločnosti Via Cassa...Wink).A vôbec, prečo sa zbytočne rozpisovať, keď môže prehovoriť bohatá fotogaleria? Nech sa páči, dívajte sa.Foto: Barbora Šullová, Roman Veselý

Jeden komentár ku “Bitka na Bielej hore”

  1. Alistaire

    Počty z BH v Košicích nejen naplníme, ale i přeplníme! jednou… určitě… to chci…

Komentovať