Bitka na Bielej Hore bola perfektným vyvrcholením letnej sezóny 2006. Organizátori z RKČ -Rytíři Koruny České pripravili spolu s ostatnými perfektné divadlo pre ľudí, čo sa prišli pozrieť na planinu, kde sa bitka v roku 1620 naozaj udiala. Mušketieri, delostrelci i markytánky z Via Cassa bojovali na strane Českých stavov, nie je prekvapením, že srdnato a ako to už u nás chodí , padli do posledného.

Pred bitkou sa všetky jednotky zoradili na vopred určené pozície. Pripomeniem, že všetko prebiehalo podľa dochovaných správ o tejto bitke. Pomocou pyrotechnických efektov sadla hmla, z ktorej začali na bojisko vychádzať cisárske jednotky. Bŕ, v tom momente mi prebehli aj zimomriavky po chrbte, bol to skutočný koniec idyly. Naši delostrelci začali prípravu a šili to do stredu cisárskeho vojska tak húževnato, až sa dalo na ústup. Na ľavom krídle to nevydržal pluk českých stavov a vrhol sa do útoku. Zatlačil cisárskych na ústup, no vtedy vyrazila proti nim jazda mladého Anhalta a prinútila ich zastaviť sa. Na to začali do nich „búšiť“ dva štvorce cisárskych.

Už-už sa zdalo, že ten tlak nevydržia, keď prišiel povel pre nás, aby sme ich podporili paľbou z muškiet. Pluk Von Hohenlohe zaútočil. Na chvíľu stisk povolil, ale to už sa na nás zamerala cisárska delostrelecká batéria a my sme museli ustúpiť. Na pravom krídle zamestnával cisárskych Altblau regiment (Šlikov pluk) a za nami po našom ústupe sa dal do pohybu Thurnov pluk. České stavy v tejto fáze „dostávali na frak“ až tak, že sa rozpadli a utekali do tábora. Cisárski sa znovu zoradili a podporili v útoku svojich druhov, ktorí nás už silno zdevastovali, takže po ich príchode sme sa rozpadli na malé hlúčiky, ktoré sa ešte chvíľku pokúšali vzdorovať, no bojovali už len o holé životy.

Nastalo smrtiace finále. Šíky cisárskych si to razili cez mŕtvoly k poslednému zoradenému pluku. Pri múre letohrádku sa statočne bránil Šlikov pluk Moravanov. Moravania bojovali o život. Presekať sa cisárskym vojskom bola ich jediná nádej, no padli všetci. A pre české zeme tak začala doba temnoty…

Komentovať