Košické historické leto pokračuje akciou zameranou na život mestskej domobrany v čase mieru. Inscenovaná prezentácia historických reálií (so zameraním na 17. storočie a funkcie mestského opevnenia) v areáli archeologického múzea „Dolná brána“ v Košiciach, s cieľom jeho interaktívneho oživenia a atraktívneho využitia v rámci lepšej popularizácie a propagácie dejín mesta pre laických či odborných návštevníkov, turistov, pre občanov mesta.

Komentovať