Rinčanie zbraní v Above

Via Cassa inscenovala Časárovo povstanie. Povstanie poddaných na území stolíc dnešného severovýchodného Maďarska a východného Slovenska (v Boršodi, Užhorode, Zemplíne, Above, Turni, Šariši, Spiši a Gemeri), vyvolané neznesiteľným vykorisťovaním a zaťažovaním poddaných, ako aj ich dlhodobým plienením a rabovaním cisárskymi.

Vojenský tábor v časoch protihabsburských povstaní

Opäť v mestskom parku Anička naša spoločnosť inscenovala historický život vo vojenskom tábore  17.stor. Divákom sme novom formáte predstavili Oživenú históriu a celý program sme rozdelili na tri celky verbovanie žoldnierskeho regimentu, výcvik spojený s ukážkou vojenskej taktiky a predstavenie dobovej kuchyne spojené s ochutnávkou novovekých jedál.

Vojenský tábor v časoch Mateja Korvína

V mestskom parku Anička naša spoločnosť inscenovala historický život vo vojenskom tábore z druhej polovice 15.stor. Divákom sme predstavili nový formát Oživenej histórie a celý program sme rozdelili na tri celky verbovanie a výcvik žoldnierskej roty, divadelné predstavenie Legenda o svätom Jurajovi a predstavenie dobovej kuchyne spojené s ochutnávkou stredovekých jedál.

Barokové Košice

Košické historické leto pokračuje akciou zameranou na život mestskej domobrany v čase mieru. Inscenovaná prezentácia historických reálií (so zameraním na 17. storočie a funkcie mestského opevnenia) v areáli archeologického múzea „Dolná brána“ v Košiciach, s cieľom jeho interaktívneho oživenia a atraktívneho využitia v rámci lepšej popularizácie a propagácie dejín mesta pre laických či odborných návštevníkov, turistov, … Read more

Vojenstvo a dejiny Košíc v 17.storočí

Išlo o ďalšie z pokračovaní série úspešných odborno-populárnych workshopov našej Via Cassa, otvorených pre širokú verejnosť, ako aj pre vlastných mladých členov, ktorí svoj voľný čas dobrovoľne a prekvapivo trávia raz za čas pobytom v telocvični, medzi historickými prednáškami, a či praktickými ukážkami rôznorodých súvisiacich aktivít. Tentokrát sme sa opätovne po čase vrátili k obľúbenej … Read more