Stredoveké DIVadlo Workshop

V tajnej miestnosti, kde jedinými svedkami sú prázdne oči bábok. Medzi stenami, ktoré neprezradia ani kúsok tajomstva. Za zastretými oknami, zatiahnutou oponou a zamknutou bránou, ožil stredovek. Temný, krutý a zlý. Zoťaté hlavy, krvavé experimenty, mučenie, zabitý drak! Žalostný krik a plač!

Shakespeare v Košiciach

V dňoch 12., a 17.- 19. decembra hostili Košice tajomného muža v pančuškách. Bol to človek, ktorý prišiel z Anglicka, zo 16. storočia, ukazoval už známe veci novým spôsobom, nastavoval svetu nové zrkadlá a zasiahol dejiny divadla tak nepopierateľne, že jeho meno počul snáď už každý. SHAKESPEARE V KOŠICIACH. Pod takýmto názvom sa konala predvianočná séria podujatí spoločnosti Via Cassa.