Košice 1619

Ako to už býva zvykom, máj patrí Dňom Košíc a k tejto veľkej akcii sa neodmysliteľne viaže aj nami organizovaná akcia, tohtoročná s názvom Košice 1619.