Košický zlatý poklad

Via Cassa spolupracuje aj na viacerých filmárskych akciách. Už koncom minulého roka sa v novej dvd-edícii filmov historika Pavla Dvořáka – „Hľadanie stratených svetov“ objavil v predaji aj film o našom košickom zlatom poklade, v ktorom si zahral aj náš člen – Marián Kapinos.

Krátky pohľad na dlhý meč spodobený na Oltári sv. Kataríny v Kostole sv. Kríža v Kežmarku

Počiatky osídľovania Kežmarku sú späté s existenciou troch osád v okolí sakrálnych objektov. Popri starej slovanskej osade v blízkosti dnešného Chrámu sv. Kríža existovala osada strážneho obyvateľstva na Michalskom vŕšku s Kostolom sv. Michala Archanjela (lokalita nad dnešnou železničnou stanicou)….

Sekcia Zbrojnica !

Konečne po mnohých prísľuboch, ladení a špekulovaní sme obohatili našu stránku aj o zbrojnicu Romana Furajtára, predsedu Spoločnosti, no predovšetkým dvorného výrobcu zbraní a zbrojí pre Via Cassa. V galérii máte možnosť zhliadnuť nielen jeho nové práce, ale tiež aj nejaké tie staršie. Nech sa páči…

Umenie kníhviazačov v minulosti a súčasnosti

Štátna vedecká knižnica v Košiciach Vás pozýva na výstavu UMENIE KNÍHVIAZAČOV V MINULOSTI A SÚČASNOSTI v termíne 8.12.2009 – 29.1.2010 v Kultúrno-vzdelávacom centre ŠVK v Košiciach na Pribinovej 1. Výstava bude verejnosti prístupná v čase otváracích hodín Nemeckej knižnice GI. Výstava je pripravená z knižného fondu ŠVK v Košiciach a tvorivej dielne umeleckého knihára Františka … Read more

Zborník Poeta lauerautus Ioannes Bocatius

Možno si spomeniete na sympózium, ktoré sa konalo v Košiciach a bolo venované Jánovi Bocatiovi. Ako výstup z tohto podujatia vyšiel zborník článkov a do obrazovej prílohy sa dostala aj naša Spoločnosť, ktorá robila čestnú stráž pri kladení venca tomuto významnému človeku a odohrala tiež fragmenty zo života Jána Bocatia.