Kružkové košele v stredoveku

Po dlhom čase Vám prinášame rovno dva nové články ! Tentokrát je ich témou krúžková zbroj, prevažne z nálezov z nášho územia. Pre našu stránku nám aktuálne články poskytol archeológ Mgr. Peter Šimčík, doktorand na Filozofickej fakulte UK Bratislava, ktorý sa touto tematikou dlhodobejšie zaoberá.

Košice v obraze doby

Historický šerm už niekoľko desiatok rokov zaujíma miesto v našej spoločnosti a rovnako ako aj mnohé ďalšie voľnočasové aktivity, aj on sa neustále mení, vyvíja a transformuje, pričom čoraz častejšie majú na tento vývoj vplyv názory, predstavy a „nové“ prúdy spoza hraníc našej krajiny. Historický šerm sa tak pomaly začína zbavovať nálepky „ľudovej zábavy“ a … Read more

História skla r.2010

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV a Archeologický ústav SAV si Vás dovoľujú pozvať na 7. interdisciplinárnu konferenciu a „okrúhly stôl“

Rád Draka a jeho insígnie

Časopis pre vojenskú históriu, múzejnictvo a archívnictvo Vojenská história priniesol na svojich stránkach v roku 2006 štúdiu PhDr. Igora Grausa o Dračom ráde a jeho insígniach. Pretože sa jedná o veľmi kvalitnú a nie bežne dostupnú prácu, ktorá môže rozšíriť pole našich vedomostí, túto štúdiu si dovoľujeme zverejniť, samozrejme so súhlasom autora, aj na našich … Read more