V sobotu desiateho apríla sa uskutočnil v Kasárňach Kulturpark na Kukučínovej ulici v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, Košice Interface 2013 a Kasárni Kulturpark workshop s podtitulom „Košice v obraze doby“.

Prvýkrát sa Spoločnosť Via Cassa rozhodla pozvať aj verejnosť na prednášky, ktoré boli zamerané na Košice v 17. storočí a taktiež dala možnosť si vyskúšať, aké to je byť vojakom regimentu z tohto obdobia, skúsiť si základne poradové cvičenia aj narábanie so zbraňou.

Úvodná prednáška sa niesla v duchu stavovských povstaní na našom území. O stručný úvod do problematiky sa postaral Mgr. Juraj Gembický, na neho nadviazal jeho kolega Mgr. Martin Jarinkovič, ktorý sa už priamo venoval priebehu stavovských povstaní. Do prednášky patril taktiež aj krátky prehľad zbraní s komentárom Romana Furajtára, pričom bolo možno vidieť nielen repliky dobovej výzbroje, ale aj originálne kusy zapožičané z depozitu Východoslovenského múzea v Košiciach. Na záver prvého bloku ešte Marián Kapinos popísal vojenskú taktiku hajdukov na konkrétnom prípade bitky pri Smoleniciach.

Druhá prednáška potešila najmä ľudí, ktorí majú bližšie k dobovým vojenským taktikám. Náš hosť Ing. Tomáš Andrlík z brnianskeho Mortaigne regimentu prednášal na tému „Od píky k muškete – vývoj vojenství od konce 16. století do první půle 17. století“. Výborne pripravená prednáška bola bohatým zdrojom informácií a naozaj si bolo z nej čo odniesť.

Po tejto prednáške sa účastníci workshopu odobrali vonku z prednáškovej miestnosti, aby si mohli v praxi vyskúšať, čo to obnáša byť príslušníkom regimentu. Ako pikanieri, aj mušketieri nacvičovali pochodovanie, obraty na mieste, ale aj za pohybu a samozrejme aj manipuláciu so zbraňou, pričom boli nemilosrdne komandovaní svojimi kaprálmi.

Dokázať bojovať vo formácii a byť zdatný v práci so zbraňou je vec dôležitá, ale ono treba mať aj šaty. Preto v tretej prednáške Bc. Peter Madlenák priblížil, ako sa ľudia, a teda aj vojaci v tejto dobe obliekali. Nielen teóriou, ale aj obrázkami originálov v prezentácii premietanej na plátne a praktickými ukážkami odevov členov Spoločnosti Via Cassa priblížil obecenstvu, ako to v 17. storočí vyzeralo na pôde módy na našom území.

Záverečnú prednášku s podtitulom „Novoveké opevnenie Košíc“ odprezentovala PhDr. Marcela Ďurišová z Krajského pamiatkového úradu v Košiciach. V prezentácii ukázala, ako vyzeralo niekedy opevnenie okolo Košíc, ako sa v čase vyvíjalo, upozornila na dosiaľ zachované fragmenty tohto opevnenia a zmienila sa aj o náleze časti citadely pri výkopových prácach.

Na úplný záver celého dňa sa všetky jednotky pikanierov a mušketierov spojili dokopy, aby vytvorili kompletný regiment a spolu predviedli niekoľko manévrov. Počas tohto vystúpenia bola na budove za vojakmi premietaná videoukážka z bojov na historickej bitke.

Dúfame, že sa workshop návštevníkom páčil a veríme, že sa opäť pri čomsi podobnom spolu stretneme. Teraz si už len v pokoji prezrite priloženú fotodokumentáciu.

Foto: Barbora Šutáková, Barbora Šullová

Komentovať