Rekonštrukcia šarvátky Uhorských vojsk kráľa Mateja Korvína proti vojskám Poľského kráľa Vladislava Jagelovského,verbovanie žoldnierov do žoldnierskej roty, replika historického vojenského tábora z 15. storočia.

Miesto podujatia: Park študentov, Michalovce

Dátum podujatia: 20. – 21. 6. 2014

Historické udalosti

V októbri roku 1473 vtrhli do Uhorska vojská Poľského kráľa Vladislava Jagelovského a prenikli až k Michalovciam a okupovali michalovský hrad vo Vinnom. V okolí Micahloviec sa sústreďujú poľné vojská Uhorského kráľa Mateja Korvína.

Priebeh rekonštrukcie

Vojenský tábor slúži ako kulisa. Poľská rota je nečakane prepadnutá uhorskou dôjde k šarvátke, počas ktorej je zničené poľské vojsko a uhorská rota oslavuje víťazstvo.

Harmonogram

20. 6. 2014 (piatok, Námestie osloboditeľov, Michalovce)

  • 18:00 – Sprievod mestom, verbovanie do žoldnierskej roty

21. 6. 2014 (sobota, Park študentov, Michalovce)

  • 14:00 – Predpremiéra rekonštrukcie
  • 16:00 – 17:00 – Sprístupnenie tábora pre divákov
  • 18:30 – Premiéra rekonštrukcie