Prvých 80 účastníkov dostane zaplatené náklady vo výške 20€ za účinkujúceho v programe a 10€ za neúčinkujúceho v programe.

  • Súhlasím s táborovým poriadkom, bojovým poriadkom a bezpečnostnými predpismi. Beriem na vedomie, že tieto pravidlá sú záväzné pre všetkých členov skupiny a dohliadnem na to, aby o nich boli oboznámení pred začiatkom akcie.